Visitors between AVIC centres, BAMTRI and FAI
EventsDateParticipants
 Visit from President of  AVIC-TECH  28 Jun. 2016  

AVIC-TECH: Prof Xiasheng Sun, Prof Peng Zhao

ACC: Prof. Tiebing Tian, Prof. Dantao Yan

ASRI: Prof. Shihui Duan, Prof. Binwen Wang, Prof. Xiaochuan Liu, Prof. Yu Yang

Imperial College:  Prof Alice Gast, Prof Jeff Magee FREng, Prof Neil Alford,Prof Peter Cawley Prof Jianguo Lin FREng, Prof John Dear, Prof Kamran Nikbin, Dr Bamber Blackman, Dr Catrin Davies, Dr Liliang Wang, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Rebeca Santamaria-Fernandez, Dr Dimitris Sarantaridis

Workshop Beijing 27 May. 2016

BAMTRI: Prof Li Zhiqiang, Prof Han Xiuquan, Mr Xiao Shihong, Dr Xie Wei, Director, Dr Cui Xiangzhong, Ms Shao Jie, Dr Tao Jun, Dr Wang Xichang, Dr Ma Guojia, Dr Deng Ying, Dr Liu Qi, Ms Huang Xia, Mr Wang Yaoqi, Dr Zhang Jie, Mr Zhang Sheng, Mr Zhao Haitao

FAI: Prof Feng Jun, Mr Zhou Weiguo, Ms Yang Jie, Mr Feng Chenhui, Dr Chai Hui, Dr Zhou Yinhua, Ms Liu Yaoqiong

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Dr Dimitris Sarantaridis, Prof Gordon Williams, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi

 Workshop London  9-10 Dec. 2015

BAMTRI: Prof Li Chen, Dr Wei Xie, Mr Xiaoning Han, Mr Sheng Zhang, Mr Ying Deng

FAI: Prof Puqiang Cheng, Prof Jie Yang, Mr Ming Yu, Mr Wei Zhang, Mr Liyong Jia, Ms Miao Li

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Dr Dimitris Sarantaridis, Prof Gordon Williams, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi

 Visit from VP of BAMTRI  25 Nov.  2015

BAMTRI: Prof Xiaohong Li, Dr Wei Xie, Ms Jing Li, Mr Sheng Zhang, Dr Ying Deng

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Dr Zhusheng Shi

Visit from CE of BAMTRI 12 Nov. 2015

BAMTRI: Prof Zhiqiang Li, Mr Sheng Zhang, Dr Ying Deng

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Dr Zhusheng Shi

TISICS: Mr Stephen Kyle-Henney

Visit from FAI 30 Sept. 2015

FAI: Prof Jian Wang, Prof Mengyan Liu, Prof Gaochao Yang, Prof Yuming Zeng, Prof Qianping Wang, Mr Tianxing Liu

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi

Workshop London 15 June 2015

FAI: Professor Bintuan Wang, Mr Weiguo Zhou

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li, Professor Shihong Xiao, Professor Ming Xu, Professor Fang Wu, Professor Junying Fu

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Professor Stephen Garwood, Professor Gordon Williams

Visit from EVP of AVIC 9 June 2015

AVIC Group: Prof Hui Liu, Prof Guoqiang Zhou, Prof Xingwu Li, Prof Chao Yang, Ms Huixi Li, Prof Ping Wang

Imperial College: Prof John Dear, Dr Liliang Wang

Visit to FAI Xi'An 23 Apr. 2015

FAI: Professor Jun Feng, Professor Bintuan Wang, Professor Ruixiang Lou, Mr Weiguo Zhou

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor Kamran Nikbin, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi, Dr Jun Jiang

Visit to BAMTRI Beijing 21 Apr. 2015

BAMTRI: Professor Qiao Guan, Professor Zhiqiang Li, Professor Xiangnian Wang, Professor Li Chen, Dr Wei Xie, Dr Wei Chen, Dr Ying Deng

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor Kamran Nikbin, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi, Dr Jun Jiang

Workshop London 1 Dec. 2014

FAI: Professor Jun Feng, Professor Ruixiang Lou, Professor Yuming Zeng, Ms Chen Li, Mr Hao Ji, Mr Peng Zhang, Mr Zhangu Qi

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li, Dr Wei Xie

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Professor Trevor Dean, Professor Stephen Garwood, Professor Gordon Williams

Workshop London 14 July 2014

AVIC: Professor Gang Chen

FAI: Professor Shouze Li, Professor Jun Feng, Professor Bintuan Wang, Professor Mengyan Liu, Mr Zhen Xi, Mr Yujie Zhang, Ms Yaoqiong Liu

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Professor Trevor Dean, Professor Stephen Garwood

Visit from VP of AVIC-Tech London 09 July 2014 

AVIC-Tech: Professor Zhou Guoqiang, Professor Zhao Peng, Professor Cao Zhenghua, Professor Liang Bin, Professor Wang Ping

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor James Stirling, Dr George Adam, Dr Liliang Wang, Dr Qian Bai

Visit from EVP of AVIC London  21 Nov. 2013

AVIC: Professor Xu Zhanbin, Professor Wang Lijian, Professor Rong Yichao, Professor Zhou Guoqiang, Professor Zhao Peng, Professor Dai Shenglong

Imperial College: Professor Jeff Magee, Professor Jianguo Lin, Professor Fionn Dunne, Professor Kamran Nikbin, Dr Simon Hepworth (Director of Corporate Partnerships)

Workshop London  11 Nov. 2013

FAI: Professor Jun Feng, Professor Bintuan Wang, Professor Wenping Wang, Professor Ruixiang Lou, Mr Wei Zhang, Mr Jin Gao, Mr Chaoguang Huang, Mr Yanqing Kou

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Professor Trevor Dean

Visit from FAI 11 July 2013

Professor Wenping Wang (General Manager for Chief Designer’s Office)

Visit from BAMTRI 27 June 2013

Professor Qiao Guan (Academician of Chinese Academy of Engineering), Professor Shuili Gong (Deputy Chief Engineer)

Visit from BAMTRI 20 May 2013

Professor Delun Guo (Chief Professor, welding technologies), Professor Tianchang Zhang

Visit from EVP of AVIC 10 May 2013

Professor Ruguang Geng, Professor Gang Li, Professor Qian Zhu, Professor Jian Li, Professor Xin Wang, Mr Xingting Dan, Ms Ke Han, Mr Hao Liu

Imperial College: Professor Jeff Magee (Principal of the Faculty of Enginering), Professor Peter Cawley (FRS FREng, Head of Department), Professor Jianguo Lin (AVIC Centre Director and Head of Division), Professor John Dear (AVIC Centre Executive Co-Director), Dr Catrin Davies, Dr Daniel Balint, Dr Bamber Blackman, Dr Maria Charalambides

Workshop FAI Xi'An 23 Apr. 2013

Professor Lixing Chen (Vice President), Professor Zhiqiang Li (Chief Engineer), Professor Yajun Wang (Vice President), Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou

AVIC: Professor Xinguo Zhang (EVP), Professor Jinzhong Wei (VP), Mr Peng Li, Ms Na Zhu, Ms Xue Tian

FAI: President Shouzhe Li, Professor Lixing ChenBAMTRI: President Jun Zhang, Professor Zhiqiang Li

 Opening of AVIC centres  24 Oct. 2012

AVIC: Professor Xinguo Zhang (EVP), Professor Jinzhong Wei (VP), Mr Peng Li, Ms Na Zhu, Ms Xue Tian

FAI: President Shouzhe Li, Professor Lixing Chen

BAMTRI: President Jun Zhang, Professor Zhiqiang Li

BIAM: Professor Yajun Wang (EVP), Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou

Chinese Embassy: Counsellor Futao Chen

Imperial College: Professor Sir Keith O’Nions, Professor Peter Cawley, Professor Neil Alford, Professor Jeff Magee, Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Kamran Nikbin, Professor Tony Kinloch, Professor Fionn Dunne, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies,

Enter table footer here