Supervisors

Research Staff

 • Dr Iman Mohagheghian

AVIC Visiting Academics

 • Dr Gaofeng Tian (July 2013 to December 2013)
 • Dr Xiaofeng Wang (July 2013 to December 2013)
 • Dr Zhang Xiaowen (July 2013 to June 2014)
 • Dr Jiang Liangbao (July 2013 to June 2014)
 • Dr Jie Yang (January 2014 to June 2014)
 • Mr Zhengxiao Sha (January 2014 to June 2014)
 • Prof Shuyun Wang (July 2014 to December 2014)
 • Dr Xiaoming Zhou (July 2014 to December 2014)
 • Dr Xintao Guo (July 2014 to December 2014)
 • Dr Yongjun Guan (July 2014 to June 2015)
 • Dr Yu Wang (February 2015 to July 2015)
 • Dr Xiao Wang (February 2015 to July 2015)
 • Mr Yunpeng Dong (February 2015 to July 2015)
 • Mr Zichao Peng (July 2015 to January 2016)
 • Dr Shuang Fang (July 2015 to January 2016)
 • Dr Xuan Zhang (July 2015 to January 2016)
 • Dr Xiaofeng Zhang (July 2015 to present)
 • Dr Yanju Wang (February 2016-present)
 • Dr Qiuying Yu (February 2016-present)
 • Dr Mu Chen (February 2016-present)
 • Dr Jingyun Zhao (March 2016-present)
 • Dr Wenyong Xu (March 2016-present) 

PhD Research Students

 • Mr Yee Wang
 • Mr Jiaying Jiang
 • Mr Yi Wang
 • Mr Jie Zhou
 • Mr Muzi Li
 • Mr Suki Adande
 • Mr Yan Zhao

Former PhD students and research staff

 • Dr Qian Bai
 • Mr Bo Lan